Jag har fått in tre nyinspelade uppläsningar av poesi från gäster från Lördagssoffan som ni mer än gärna får ta del av i slutet på följande intervjuer:

 

https://nickopoet.wordpress.com/2018/06/16/poetens-lordagssoffa-13/

https://nickopoet.wordpress.com/2018/12/22/poetens-lordagssoffa-39-stefan-albrektsson/

https://nickopoet.wordpress.com/2020/03/07/nickos-lordagssoffa-89-erik-bovin/