Nicko Smith

Svensk poet bosatt i Vasa som bland annat har gett ut diktsamlingarna Hki Rött, Bipolära skeppsbrott i Österbotten, Evighetsnära, Tvivel, Rollatorgnissel under den järnblå solen och Järnjungfrupoesi.