Nicko Smith

Poet bosatt i Vasa som bland annat har gett ut diktsamlingarna Hki Rött, Bipolära skeppsbrott i Österbotten, Evighetsnära, Tvivel och Rollatorgnissel under den järnblå solen.