Det har blivit dags för ett nytt spännande avsnitt av Lördagssoffan, där jag bland annat diskuterar poesi med poeter och dagens gäst är Andreas Björsten från Stockholm.

Förutom att dikta sysslar Andreas även med att vara konduktör och förr i tiden (på 1980-talet) var han en av redaktörerna för tidsskriften Den blinde Argus (som numera lever kvar som kollektivblogg som ni kan hitta här: http://vakna.blogspot.com/)

 

Välkommen till Lördagssoffan Andreas! Min första fråga till dig är följande: Dissekera poesin och förtälj dess innehåll för publiken.

– Poesi är själens språk. Poesin komprimerar och lyfter. Den kan aldrig vara ett down-piller.

Vari ligger skönheten i poesin?

– Skönheten ligger i att det outsagda blir verkligt genom att de rätta orden kommer.

Skriver du eller skriver poesin genom dig eller hur går diktandet till för dig? Och har du några ritualer kring ditt skrivande?

– Det enda man kan göra är att lämna ett så fritt utrymme som möjligt vid sin sida.

Vilka diktrader är du mest stolt över att ha skrivit ner genom dina år som poet?

– För närvarande gillar jag de här två raderna ur den gamla dikten VAR FINNS ”THE HOLLOW MEN”?

”Du säger ”pseudo” och jag vet det finns.
Men titta inte här. Kolla maktens boning.”

Var poesin bättre förr i tiden? (som t.ex. möber och saker i allmänhet som gjordes för att inte gå sönder inom nåt eller några år…som mycket plastic fantastic gör nuförtiden…)

– Ja, hantverksskickligheten var större och öppenheten för inspirationen.

Du har ju inte bara diktat genom åren utan även varit ordförande för Romantiska förbundet. Berätta gärna lite om vad ni pysslade med där, under den tiden då det begav sig.

– Vi arrangerade lunchpoesi, publicerade dikter i romantisk anda och stred för en subjektiv, känslomässig och kommunikativ poesi – i medveten kontrast till den då dominerande språkmaterialismen.

Har du några tips ang högläsning av poesi? Jag själv har ju varit rätt tyst på den fronten, men skulle vilja börja läsa upp en del av mina dikter. Vad har du för råd som gammal poetryslammare för mig och övriga som är nyfikna på detta.

– Inom Poetry Slam har du 3 minuter till ditt förfogande för att göra vad du vill och beröra en publik. Det finns inget som säger att du måste läsa en viss typ av dikt. Det är lätt att låta sig nedslås av att andra poeter kanske får högre jurypoäng och bli alltför påverkad av andras tematik. Tänk inte på det; lär av tempo, intensitet hos de andra deltagarna – men följ din egen väg, läs endast sånt du tror på och kan ge ditt eget liv för att få sagt. Den enda du egentligen tävlar mot är dig själv.

(Författarfoto: Privat)