Hej på dig Göran och grattis till din nya bok som släpps nästa vecka. Kan du berätta lite om den?

– Boken, vars titel är ”Av förtvivlad kärlek till världen och livet”, är en bok som handlar om de grundvärden och principer som nu driver och styr mänsklighetens verksamhet och samhällsutvecklingen. I vilken mån är de ädla och ansvarsfulla och har goda och hållbara följder och i vilken mån är de krassa och hänsynslösa med onda och destruktiva följder?

Människan har mycket länge gått åt fel håll och bedrar numera även medvetet sig själv. I och med att metoderna har blivit så kraftiga är följderna nu dramatiska. Det kan kännas övermäktigt att få allt att svänga men vi får inte ge efter. Likadant som det steg för steg har gått åt fel håll – drivet av krassa värden, kortsiktighet och felbedömningar – kan vi nu steg för steg svänga åt andra hållet om vi går in för att låta visheten, ärligheten, empatin, humanismen, den livscentrerade världsåskådningen och andra goda grundvärden driva och styra. I 13 essäer på totalt över 200 sidor dryftar jag dessa frågor och presenterar de svar jag under min livstid har kommit fram till.

Exif_JPEG_420

Du har ju skrivit inom olika genrer inkl. poesi där du bland annat gett ut diktsamlingen ”Tillfälligt upphängd i tillvaron” för några år sen. Hur viktig har poesin varit för dig i ditt liv?

– Poesin som ett bildspråk anser jag är viktig för att vi med den kan nå dimensioner som är utanför, djupare, högre och känsligare än prosan och vanligt prat. Liksom musiken och bildkonsten har poesin en förmåga att ge uttryck för det som egentligen inte kan sägas med ord. Som ett egenvärde i sig ser jag egentligen inte poesin. Inte prosan heller.

Det viktiga är förmågan att väcka känslor, få kontakt med vårt eget inre och andras, att trösta, finna mening med livet och ana det obegripliga och medverka till det goda. Ibland kan poesin även vara smärtsam, men den har samtidigt en tröstande och helande inverkan.

Diktsamlingar som du gärna läser om?

– Egentligen har jag läst ganska lite poesi. Poesin har på något sätt varit närvarande för mig i en annan dimension. Skall jag nämna någon poet nu på direkten blir det nog först den hedgångna vasapoeten Leif Färding, vars dikter jag även översatt till svenska. En annan är Claes Andersson. Sångtexter kan ju även i bästa fall vara stark lyrik. Där vill jag kanske då främst nämna Leonard Cohen.

Även de gamla svenska poeterna som till exempel Dan Andersson och Nils Ferlin. Även en del gamla folksånger kan vara mycket bra. Och varför inte även Kalevala eposet, som har ett ett mycket suggestivt och starkt språk.

(Bonusinfo: Tisdagen den 25.4 kl 18:30 är det releasefest på Bokens hus i Vasa för ”Av förtvivlad kärlek till världen och livet”. Kom gärna förbi om ni har tid och möjlighet.)

(Foto: Martina Uthardt)