Författaren, läraren och litteraturrecensenten Björn Kohlström (eller Bernur som han kallar sig för) skriver bland annat följande om Brändö i mitt hjärta:

”Efter att ha följt Smith sedan början i hans tålmodiga arbete tycker jag kort sagt att han har blivit allt mer övertygande, allt mer stabiliserad i sin form, och jag tycker det här är tveklöst hans bästa bok hittills. Han rör sig kontinuerligt mot ett allt mer raffinerat tilltal. Dikterna fortsätter ha bäring i de egna upplevelserna, men det blir medryckande, och det korta formatet är ett passande format.”

Hela recensionen går att läsa här: http://howsoftthisprisonis.blogspot.com/2023/01/brando-i-mitt-hjarta-nicko-smith-nicko.html