Hej Thomas. Det var ett tag sen jag intervjuade dig senast om ditt bokförlag Megafon och nu är du aktuell med diktsamlingen NATTBOK C, på Magnus Grehn Förlag. Kan du berätta lite om bokens tillkomst och dina känslor om den nu när den är färdig?

– Det har varit en lång resa och väldigt utdragen process. En del av dikterna skrevs redan för några år sedan, men fick sin slutgiltiga form först under detta år. Diktsamlingen skulle egentligen kommit ut förra året, men skrivandet och livet hamnade lite på paus under pandemin.

Det tillstånd som samhället och livet befann sig i trängde sig så småningom in i dikterna och hela samlingen fick en annan karaktär än vad jag tänkt från början. För att ge diktsamlingen en inramning, en början och ett slut, så är första dikten daterad då det första dödsfallet i covid-19 konstaterades i Sverige.

Sista dikten skrevs 750 dagar senare, då pandemin inte längre ansågs samhällsfarlig. Men dess påverkan på våra liv och vårt språk tror jag är bestående, åtminstone för lång tid framöver.

När jag började skriva NATTBOK C så hade jag en helt annan tanke och sammanhang för dikterna, men efter ett tag så börjar dikterna leva sitt eget liv och bli organiska och då är det bara att följa med.

Jag fick boken från tryckeriet för ett par veckor sedan, men jag har ännu inte vågat öppna och läsa den. De sista korrekturvändorna är ganska mödosamma och gör att man blir väldigt trött på sin text. Och nu är det inte längre min bok utan nu får läsarna ta över. Så småningom skall jag ha ett par uppläsningar, då är jag troligen tvungen att börja förhålla mig till dikterna igen.

Vad är poesi för dig?

– Poesi är något väldigt personligt. Ett sätt att leva och förhålla mig till språket och livet. Med skrivandets hjälp försöker jag förstå vad som händer runt omkring mig, sätta ord på tankar jag ännu inte tänkt. Det mesta jag skriver hamnar dock i papperskorgen. En och annan rad kan sedan leta sig in i det stora textarkivet.

Jag skrev en krönika för ett tag sen om våndan och glädjen i att dikta (https://nickopoet.com/2022/08/21/kronika-vandan-och-gladjen-i-att-dikta/), där jag jämförde processen att skriva en diktsamling från början till slut med en kvinnas graviditet och förlossning. Hur ser du på själva skaparprocessen under en diktsamlings tillkomst från tanke till färdig bok?

– Det kan säkert vara så för många. För egen del har jag i praktiken skrivit på samma diktsamling de senaste 10-15 åren, så det är i så fall en väldigt lång graviditet (Jo, minsann/N).

Nu när Nattbok C är klar kan jag återvända till “ursprungsboken” och fortsätta “the never ending writing”. Förhoppningsvis kan ytterligare en eller annan diktsamling utkristallisera sig ur det arbetet.

(Foto: Martin Ek)