Väkomna ska ni vara till en måndagsintervju med Johanna Sandberg som är verksamhetsledare för Finlands svensk författareförening.

Sandberg är politices magister till utbildningen från Åbo Akademi och har tidigare arbetat på Riksdagen som assistent åt riksdagsledamoten Christina Gestrin och på Svenska folkpartiet som kontaktchef. Sandberg bor i Grankulla och är 40 år gammal.

Kan du berätta lite om Finlands svenska författareförening? Hur många medlemmar har ni och vilka kriterier har ni för att man ska få en möjlighet att bli medlem där?

– Finlands svenska författareförening grundades för 102 år sedan för att ge de finlandssvenska författarna en gemenskap och ett sammanhang. Föreningen har idag närmare 200 medlemmar. Kriterier för medlemskap är två utgivna skönlitterära verk varefter styrelsen behandlar ansökan och sedan godkänner eller förkastar den.

Hur stor del utgör poeter av medlemmarna hos er?

– Ungefär en tredjedel av Författareföreningens medlemmar är poeter.

Vad är din relation till poesi?

– För mig är poesi något mycket personligt. Poesi är det jag söker mig till då jag vill att det ska kännas. Poesi är det som kan uttrycka något som jag inte visste att kunde vara.

Diktsamlingar som du gärna läser om flera gånger och som inspirerar dig?

– Jag återvänder för det mesta till Edith Södergran.

Hur har vi så mycket kvalitativ litteratur från Svenskfinland med tanke på hur liten del av Finlands befolkningsmängd det handlar om? (knappt 300.000 av ca 5.5 miljoner finländare totalt)?

– Det är sant att de finlandssvenska utgör en relativt sett stor andel av de inhemska författarna vilket är både glädjande och intressant. Vi brukar hänvisa till att det finns en lång och stark tradition av svenskspråkiga skriftsställarskap som med det banar väg också för nya.

Har du koll på hur den finska litteraturen mår 2021? Hur mkt poesi t.ex. finns översatt från finska till svenska i nutid?

– Jag kan ge som exempel Gunnar Björling vars verk Författareföreningen är rättsinnehavare till. Vi har under åren gett lov till översättning och publicering av hans verk främst till andra nordiska språk, så ett intresse finns men det är inte jättestort.

Att ett finlandssvenskt författarskap når stora läsarskaror utanför Finland då det gäller poesi hör alltjämt till ovanligheten.

(Foto: Privat)