Slitna rötter, muterade tentakler av ursprungskraft
utsträckta mot den förgiftade marken

Ett ansikte som tappat sin spegelbild
begravt i minnet av det förflutna

Frisk, frisk var luften som renade våra lungor
En plats i en avlägsen dröm
Ljuset i din ungdomsglöd

Liv överallt genom dig

Liv som eld och vackra stormar

Liv så mycket liv

Dom rena bäckarna och dom klara sjöarna
Dom starka urskogarna

Allt liv genom dig

Ett hem av allting som vi någonsin behövde
bortom döende hav och slaktade skogar

Jag kan höra dina andetag tyna bort
luften vi andas, tills allting är över

Den villkorslösa kärleken
allt liv som du gav

Jag kan höra skymningen i dina skrik

Som om du var här
för oss en sista gång

Stjärna i brand
Stjärna i min hand

Stjärna i brand

(Bild från Pixabay)