Rollatorgnissel under den järnblå solen är en diktsamling som vuxit fram under åren som jag arbetat inom äldrevården. Det är min röst för alla gamla människor som sitter ensamma på sina rum med krämpor och försöker minnas livet som flugit förbi dem.

Rollatorgnissel under den järnblå solen är dedikerad till alla er som lade grunden till framtidens generationer. Ni är så mycket mer än förbrukade människoruiner i ett råkallt samhälle, där bara de produktiva och konsumerande människorna tycks ha ett värde. Genom mitt diktande söker jag ljuset i era stjärnor bortom minnets raserade natt.

Boken går att beställa från http://www.boklund.fi eller från andra välsorterade bokhandlare i Sverige och Finland.

https://www.boklund.fi/bokhandel/lyrik/rollatorgnissel-under-den-jarnbla-solen-p-487.html