”Dikterna kommer från Bomarsunds historia, naturen på Prästö och Bomarsund. Känner man till historiska platsen Bomarsund på Åland, så hoppas jag man förstår mina dikter.” Så säger poeten och konstnären Linda Smith om sin nya diktsamling som heter Fågelperspektiv från Djävulsberget.

När jag läser Fågelperspektiv från Djävulsberget, så öppnar sig en naturromantisk poesi för min blick. Det här är poesi som hellre vilar i sin enkelhet, än att ta ut några svängar och det är både styrkan och svagheten i boken. Fågelperspektiv från Djävulsberget är ett eko från krigshärjade tider på Åland. I första kaptitlet kliver jag rakt in i ett skövlat landskap. Linda skriver:

”vid kanonen
soldatens utsikt
från sin port”

och vidare:

”huset blev
till aska
morgon i brand”

I del två har kriget skördat sina offer och Linda diktar:

”byn vaknar
till liv
på dödens ö”

Fågelperspektiv från Djävulsberget är poetisk skildring av krigstider från Bomarsund på Åland. Det är en miminalistisk resa tillbaka i tiden, där skönheten i naturen är ständigt närvarande i ett krig och i dess efterspel. Det tredje och sista kapitlet summerar historiens gång och lindar in dikterna i ett melankoliskt skimmer.

Layouten på boken är stilren och snygg och jag gillar de tecknade bilderna som delar upp bokens tre kapitel. De är riktigt fina konstverk i sig själva som höjer helhetsbetyget på boken.

Linda har gett ut Fågelperspektiv från Djävulsberget på eget förlag liksom hennes tidigare böcker Vågen vaggar himlen och Alice och jag tycker nog att alla tre böckerna håller minst lika hög kvalité som böcker som blivit utgivna på förlag.

”lutande ruiner
bugande mot
lumparns skummande vågor”

Står det på bokens baksida och de raderna får avrunda den här recensionen.

Linda har även besökt Lördagssoffan och intervjun med henne kan ni hitta här:

https://nickopoet.wordpress.com/2019/02/02/poetens-lordagssoffa-43-linda-smith/