Österbottniska poeter på 2000-talet är arbetstiteln på en bok som kommer ta upp en hel del av min fritid framöver.

Boken kommer innehålla presentationer och intervjuer med poeter från Österbotten som gett ut poesi från år 2000 och fram till nutid. Även ett kronologisk register över utgivna diktsamlingar, samt ett urval av poeternas egna dikter är planerad att ingå (för de som vill det).

Önska mig gärna lycka till med detta uppdrag för poesin, som kommer ta lite tid att ro i hamn…

/Nicko