Ser man på. Min senaste diktsamling Rollatorgnissel under den järnblå solen finns för ett schysst pris på Adlibris just nu!

Här är några urklipp från recensioner av boken:

”Det finaste är dock att huvudbudskapet är att lyfta fram den respekt som patienten förtjänar. Jag läser Rollatorgnissel under den järnblå solen som lyrik om det odelbara människovärdet som omfattar alla, också de ålderstigna och dementa. Förhoppningsvis ger dikterna tröst till sådana som inte har kunnat besöka sina närmaste i ålderdomshem och vårdanstalter under coronapandemitiden. /Topi Lappalainen, Arbetarbladet

”I Rollatorgnissel under den järnblå solen skriver han enbart om andra människor, vilket känns som en rejäl vidareutveckling av hela författarskapet. Och det är gott så.” /Thomas Almqvist, Opulens

”Det fina med diktsamlingen är också sättet hur Nicko Smith påminner oss om mänskans värde i ett produktionsinriktat konsumtionssamhälle, där de svaga och sjuka blir så lätt bortglömda.” /Johanna Björkholm-Kallio, Österbottens tidning söndagen den 20 september 2020.

”Och dikterna? Jo, det är en nödvändig inriktning att som här utgå från en äkta erfarenhet, något som finns på riktigt...Jag tycker om den hårdhet som indikeras av titeln. Även om poesi som genre kan bedrivas i hög ålder är det sällsynt med rollatorer i poesin.” /Bernur

”Generellt är är stilen sparsmakad med få ord på varje sida, ofta sammanskrivna som i ”plutokyla & djuphavsljud” eller
”livskorsningarna smaragdstörtar”. Det är en poetisk metod som kräver precision.”
/Peter Nyberg, Peternyberg.org