Jag har blivit gammal
mina ögon är jord
ansiktet kartor

Alla dessa
generationers
vandring genom mig

Livsvinden & tiden

Spegelbilden
mina förfäders andetag
sammanflätade i nuet

Tusen ansikten i ett

(dikt från framtida diktsamling om åldrande)

(Bild från Pixabay)