Kristian Carlsson (född 1978) från Malmö är förläggare på Smockadoll och arbetar även som översättare, skriver egen poesi och barnböcker.

Hej på dig Kristian. Kan du berätta lite om dig själv och din roll på Smockadoll?

– Jag gillar inte att prata om mig själv i generella termer. Det säger inte så mycket. På Smockadoll fungerar jag i alla fall som förläggare och som det småförlag det är så är jag delaktig i alla arbetsmoment.

En viktig del av Smockadoll är givetvis nätverket av översättare som kan ge författare svensk röst. Och det växer ständigt.

På förlagets hemsida står det bland annat: ”Smockadoll ger ut poesi. Mestadels översatt poesi. Och prosa ibland.”. Från hur många olika länder har ni översatt poesi till svenska? Och hur många är ni som jobbar med översättning på Smockadoll?

– Jag kan tänka mig att översättningar har gjorts från ett tjugotal länder. Sedan är det inte allting som ges ut i bokform. Mycket av översättningarna har varit ämnade för specifika evenemang under åren, att läsas från scen. Smockadoll har förmodligen samarbetat med 40-50 översättare. Minst.

Under 2022 pågår projekt med omkring 15 översättare, varav många är nya samarbeten. Till exempel arbetar ett flertal översättare just nu med en samisk antologi.

Från vilka länder har poesi överraskat dig mest?

– Samtida poesi är relativt full av globala influenser oavsett varifrån den kommer. Det hela kanske kan benas ut i ett dussin undergenrer. Så själva överraskningen är den poesi som trots allt sticker ut. Och det gäller samtliga länder som finns representerade på Smockadoll.

Jag är intresserad av språk och varje språk som jag haft förmånen att utforska har sina överraskningar.

Vad tycker du utbudet av svensk poesi 2022?

– Under de senaste 20 åren har jag läst och/eller satt mig in i merparten av poesiutgivningen. De senaste åren har jag haft svårt att imponeras av något. Likriktningen är monumental.

Så 2022 tänker jag inte läsa en enda utgiven diktsamling. Jag tror att jag kommer att ha ett bra liv ändå.

Vad fick dig intresserad av poesi från första början?

– Poesi, när den är som bäst, visar på språkets potential och öppnar upp tankevärlden på oförutsedda sätt. Det var något som jag fick smak på och började ana när jag var i fjortonårsåldern.

Poesin ger dig en kick och sedan fortsätter man att leta efter den kicken. Språket har en narkotisk verkan och kan vara lika beroendeframkallande.

Du har gett ut en del diktsamlingar från mitten på 90-talet och även barnböcker och översättningar. Vad har varit och vad är den största drivkraften i ditt skrivande?

– Skrivandet är så klart en process, och för ett verk kan den sträcka sig över några intensiva veckor eller över ett helt decennium. Jag har skrivit böcker som tagit all slags tid och ansträngningar i anspråk. För att det ska funka, för att det som författare ska finnas en poäng att ta sig i mål, krävs det för mig att jag har roligt under processen. Och jag har haft väldigt roligt i mitt jobb, roligt där jag sitter för mig själv.

Ju äldre jag blir desto roligare behöver det vara. Som tur är är det fortfarande det. Begåvningen kanske sitter i förmågan att se hur roligt språket är och låta sig roas av det medan man sätter det på pränt. Med tiden förstår man att man haft roligt även när man dryftat sorgliga ting, även om det inte alltid framstått så i stunden.

Om du träffar en person som aldrig någonsin har läst en enda diktsamling, vilken skulle du rekommendera till denne i så fall?

– Jag tror inte att det funkar så. Precis som jag skulle säga att ”Damn” är Kendrick Lamars bästa album eller att ”Hadestown” är Anaïs Mitchells bästa, är säkraste kortet att utifrån sig själv rekommendera det bästa av en viss poet eller inom en viss ism eller undergenre eller något liknande, kanske till och med ”årets bästa” diktsamling. Men det kräver likväl någon förkunskap om den person som ska få rådet, för att förslagen ska bli seriösa.

Vad jag kan säga är att om jag önskade mig en poesirekommendation om mitt nyss tonåriga jag hade levt idag, så hade det nog varit rubbet av Paul Celan.

(Foto: Elin Regn)