Vinteröga, vinterblod
stigarna som leder hem
genom mina händers skog

(nyskriven dikt 21/11-2019)