Författare har det inte alltid haft det lätt genom tiderna. Skaparkriser är ett konkret bevis på detta, där Johan Cullberg analyserar giganterna Strindberg och Dagerman i en minst sagt spännande bok.

På baksidan av den slitna bokpärmen läser jag:

”August Stridberg och Stig Dagerman var båda stora svenska författare. De var omgivna av personliga misslyckanden i sina nära relationer och stod nära de utmarker som benämns psykisk sjukdom. Båda genomgick en period av oförmåga att skriva. Stridberg lyckades dock gå igenom sin kris, och därefter utveckla en ny kreativitet, medan Dagerman tog sitt liv endast 31 år gammal.”

Det är få böcker jag läst lika frekvent som Skaparkriser och varje gång blir jag både fascinerad och förskräckt över dessa två herras livsöden.

Cullberg (1934-2022) var en välkänd svensk psykoanalytiker och författare som verkligen gått in för att forska i hur författarna i fråga upplevde och hanterade sina utmaningar i livet. Han har lyckats spegla sambandet av deras inre problematik med deras författarskap och resultatet är trollbindande läsning.

Skaparkriser är uppdelad i två delar och den första handlar om Strindberg där rubriker som ”Sammanbrottet”, ”Återfall och bearbetning” och ”Psykos? Förgiftning? Psykologiskt experiment?” fångar läsarens intresse.

Skildringen av Dagermans skrivande och liv är inte mindre dramatiskt. Här tornar ”Det narcissistiska dilemmat” upp tillsammans med ”Den vita klippan” och ”Depressionen och självmordet”.

Skaparkriser är tung och brutal läsning. Men också fantastiskt genomarbetad. Det känns som jag lärt känna författarna betydligt bättre efter att ha läst ut boken och kan förstå deras författarskap bättre.

Strindberg sitter och längtar efter absint för att bedöva tillvarons elände med och Cullman ställer sig frågor som vilka medicinska möjligheter skulle kunna ha hjälpt Dagerman i en tid då antidepressiva mediciner inte hade kommit än.

Mitt helthetsintryck av Stridberg och Dagerman efter att ha läst Skaparkriser ett x antal gånger är att skrivandet var deras frizon. Att världen runtomkring dem tycks ha varit fruktansvärt svår under många långa år.

Skaparkriser är en fascinerande bok med många bottnar och toppar. Rekommenderas varmt!

(En ny upplaga av Skaparkriser tycks vara på gång från i januari 2023)