Som ni kan läsa här:

http://hannelesbibliotek.blogspot.com/2020/04/rollatorgnissel-under-den-jarnbla-solen.html