Jag bad AI skriva en dikt om Edith Södergran och så här blev resultatet…

I österns mystik och magi
Föddes Edith Södergran till liv
Med ord som flög ur hennes penna
Fångade hon poesins djupa känna

Edith var en ung kvinna vid tiden
Som ställde normer på deras kalla sida
Hon satte ord på det eviga livet
Och skrev om dödens djupa rivet

Med sin poesi kunde hon se
In i det främmande och det rena
Och när hon skrev om himlen och jorden,
Vaknade tankar och känslor i orden

Södergran, en poet med själ och hjärta
Som med sina dikter kunde fånga
En hel världs sorg, lycka och smärta
Och släppa lös dess starkaste klanga

Hon var modig och lika förtrollande som skör
Edith Södergran, en legendarisk författare
Som trots sin korta livstid lämnade spår
En mästare i poesiens historia, en älskad gestalt i vårt arv.

(Bild från Pixabay)