Jonas Ellerström har sammanfattat det finlandssvenska lyrikåret 2022 i det senaste numret av Nya Argus. Ellerström skriver bland annat om Järnjungfrupoesi: ” …som verkligen konsekvent beskriver författarens egna upplevelser av Iron Maidens musik. Det görs med en ovanligt energisk nostalgi.”

Och om Brändö i mitt hjärta skriver Ellerström bland annat: ”Men under läsningen av den alldeles utmärkta samlingen märks att stil och tonfall i grunden är de samma. Den andra boken är en hemkomst till ett vackert vardagsfilosofiskt lugn, en vuxentillvaro. Trots att de två diktsamlingarna utkommit inom så liten tidrymd som ett år känns det som om Iron Maiden-boken vore en både psykologisk och hantverksmässig förutsättning för Brändödikterna.”

Hela recensionerna av diktsamlingarna går att läsa här: https://nyaargus.fi/2023/3-4/jonas-ellerstrom-finlandssvensk-lyrik-2022-nya-argus-3-4-2023.pdf

Böckerna går att beställa från http://www.boklund.fi