Ibland vill man ha lite action i livet och ibland vill man ha lugn och ro och då passar diktsamlingen Som ett ögonblick av Lars Andersson bra in i tillvaron.

Andersson är en ny bekantskap för mig i poesins värld och som alltid när lyrik handlar om naturen, så har jag ett stort intresse av att följa med diktjaget på äventyr bland skog och mark.

Andersson skriver följande om Som ett ögonblick på baksidan av omslaget:

”Hur länge varar ett ögonblick…
En sekund, tio år eller hundratusen år.
En blick, en gruvas livslängd, en inlandsis som flyttar stenblock på en planet i universum.

Dikterna i den här samlingen har olika bakgrund. Flera är nyskrivna. En del har några år på nacken, men är aldrig publicerade tidigare. Somliga är publicerade i olika sammanhang, i tidskrifter och antologier. Några av dessa dikter har bearbetats och andra har sin ursprungliga form.

Kanske en dikt ibland beskriver just ett speciellt ögonblick som aldrig kommer tillbaka.”

Jodå, nog har Andersson ett stort hjärta för naturen i Som ett ögonblick och passionen för att dikta finns likaså där. Det här är ganska stillsam och lättläst poesi, insvept i en ton av värme och till och från känns inte avståndet mellan poesi och dagbok så långt borta.

Jag följer med diktjaget i Som ett ögonblick från tiden i livmodern till en perrong i Södermanland och vidare en sväng över Ålands hav. Det är mycket vardag i Som ett ögonblick och även en del resande. Men framför allt är naturen en central nämnare i Anderssons poesi. Jag läser vidare och Andersson diktar:

”harens spår
går rakt ut mot vaken
lugnet är påtagligt

en Boeing 737
dyker upp vid horisonten
och bryter tystnaden

när min knäskål
träffar iskanten
tittar gäddorna på varandra och ler”

Ibland känns det som diktjaget ser världen från ett barns ögon och det gör boken levande. Det finns även en glimt av sagoberättelse invävd i Som ett ögonblick och jag tror att Andersson njutit när han skrev den här boken. Trots några få tungsinta rader, så känns helheten optimistisk bland sidorna.

Som ett ögonblick är stillsam och hemtrevlig poesi som gnistrar till som en liten stjärna på min himmel. Jag ler när jag läst ut boken och det betyget är gott nog för mig.