Här har ni en liten sammanfattning över en del av innehållet på nickopoet.wordpress.com under de år som jag sysslat med hemsidan.

Det projekt jag är mest stolt över är Lördagssoffan, där jag under två år lagt ut en intervju nästan varje lördag med poeter, författare och musiker om poesi och lyrik.

Lördagssoffans 100 gäster

Jag har även recenserat en hel del diktsamlingar här under årens lopp. Här har ni länkar till några av dem…

Recension: 11 finlandssvenska poeter, en antologi framställd av Michel Ekman (1992)

Recension: Något i tiden håller på att ta slut av Victor Von Hellens (Schildts och Söderströms)

Recension: Tätnande rum av Harri O.Niskanen (Boklaget Spica)

Recension: USA POESI – 700 dikter från 1010-1983 (Förlaget café Existens)

Recension: Befria din kärlek ur leran – Dikter 1964-1977 av Eeva-Liisa Manner (ellerströms)

Recension: ”Det skrivs alldeles för få dikter om dig” av Kurt Levlin (Ord och visor Förlag)

Recension: Att snara en fågel (Norstedts) av Ingela Strandberg

En viktig sak för mig när det gäller recensioner är att blanda friskt mellan finlandssvensk och svensk lyrik. Vilket jag tycker jag lyckats skapligt med. Att även få fram mindre kända poeter när det gäller reportage har varit viktigt för mig.

Efter Lördagssoffan har jag fortsatt med att göra en del sporadiska intervjuer med poeter. Här är några av dem.

Måndagsintervju med Tatjana Brandt.

Tisdagsintervju med Kaj Hedman om psykisk ohälsa och poesi

Måndagsintervju med Jonas Gren.

Torsdagsintervju med Victor Von Hellens

Onsdagsintervju: Harri O. Niskanen

Ett annat reportageprojekt som kan vara av stort intresse för lyrikintresserade är ”Förläggare om poesi”, som jag lyckades få ihop tio intervjuer till. Här har ni en bra blandning av förläggare från mindre och större förlag från både Sverige och Svenskfinland att läsa om:

Förläggare om poesi – 10 reportage här!

Jag vill även passa på att dela med mig några recensioner av mina diktsamlingar, så ni kan få en liten bild av vad jag själv sysslar med för poesi:

”Dikterna är expressiva, för att inte säga explosiva, och fulla av apokalyptiska anspelningar…”Nicko Smiths anteckningar från panikångestattacker och ”korpkraxande depressionsgalaxer” för tankarna till Sinéad Obreys  debutdiktsamling Fågeltankar som också den i hög grad handlar om psykiskt illamående och livsångest. Båda två  tar fasta på ett tema som är viktigt och angeläget.” /Marit Lindqvist, Svenska Yle om Hki Rött och Bipolära skeppsbrott i Österbotten.

”I ett svinkallt Helsingfors går diktjaget omkring och betraktar omgivningen, och medan omvärlden riktar sin uppmärksamhet åt efemära intressen registrerar han hur katastrofen kryper allt närmare. Han gör det med hjälp av en omedelbar och tillgänglig poesi, dråplig och angelägen.” / Bernur om Hki Rött

”Tankarna går till Fågel Fenix-generation, kanske främst till Martin Enckells tidiga poesi, det finns socialt  patos…Energiutflödet är imponerande…”
– Ralf Andtbacka om Hki Rött

”Det absolut intressantaste med Smiths senaste diktverk är det visuella sättet att gestalta det fragmenterade,  det maniska och det depressiva.” / Jenny Wiik, Horisont om Bipolära skeppsbrott i Österbotten.

”Den modernistiska och avantgardistiska poesins tradition väger stilmässigt tungt i Smiths nya alster.” / Topi Lappalainen om Evighetsnära, Arbetarbladet

”Diktsamlingen skapar en spännande dialog från dåtid till nutid tillsammans med Job och diktaren själv”. / Johanna Björkholm-Kallio om Tvivel, Österbottens tidning

”För mig är Smith fortfarande en mycket öppen och ärlig poet.” / Thomas Almqvist, Opulens om Tvivel

”Boken gör mig glad, just för att någon vill komma ihåg de som blivit glömda. Vackert, naket, allvarligt.” / Hannele Lyckegård, Hanneles bokparadis.

”Som läsare får vi stiga in i människorna på äldreboendet. Den inre gestaltningens konst är svår, speciellt korsad med poetens fåordiga och konstnärligt utförda form, men en någorlunda njutbar balans arbetas fram”. / Peter Nyberg, https://peternyberg.org/2021/04/18/nicko-smiths-rollatorgnisseln-under-den-jarnbla-solen/