Skådar världsrymdens oändlighet
vilandes mot Jupiters månar

Underbara himmel av supernovor och planeter!

I ständig rörelse:
interplanetärt stoft, solvinden mot jordatmosfären

Ljuset i vintergatans leende!

Stjärnnära

(Nyskriven dikt 7-11-2019)

(Bild från Pixabay)