Det går framåt med bokprojektet Österbottniska poeter på 2000-talet som är beräknad att komma ut i höst, senast vintern 2023.

Av ca 30 + tillfrågade poeter från Österbotten har ungefär hälften velat medverka. Boken är tänkt som ett uppslagsverk över poeter från trakten som gett ut minst en diktsamling efter år 2000 och intervjuer görs för fullt med de medverkande i skrivande stund.

Ett lokalt förlag har visat intresse för utgivningen av boken och jag har goda förhoppningar av att det här kommer bli ett lyckat projekt, där läsarna får ta del av intressanta intervjuer varvade med poesi samt en sammanfattning över de medverkande poeternas utgivna verk.

Återkommer mer om projektet när jag har mer information att dela med mig.

/Nicko