Här följer några recensionsröster om mina fyra diktsamlingar som går att beställa från http://www.boklund.fi

”Dikterna är expressiva, för att inte säga explosiva, och fulla av apokalyptiska anspelningar…”Nicko Smiths anteckningar från panikångestattacker och ”korpkraxande depressionsgalaxer” för tankarna till Sinéad Obreys  debutdiktsamling Fågeltankar som också den i hög grad handlar om psykiskt illamående och livsångest. Båda två  tar fasta på ett tema som är viktigt och angeläget.” /Marit Lindqvist, Svenska Yle om Hki Rött och Bipolära skeppsbrott i Österbotten.

”I ett svinkallt Helsingfors går diktjaget omkring och betraktar omgivningen, och medan omvärlden riktar sin uppmärksamhet åt efemära intressen registrerar han hur katastrofen kryper allt närmare. Han gör det med hjälp av en omedelbar och tillgänglig poesi, dråplig och angelägen.” / Bernur om Hki Rött

”Tankarna går till Fågel Fenix-generation, kanske främst till Martin Enckells tidiga poesi, det finns socialt  patos…Energiutflödet är imponerande…”
– Ralf Andtbacka om Hki Rött

”Det absolut intressantaste med Smiths senaste diktverk är det visuella sättet att gestalta det fragmenterade,  det maniska och det depressiva.” / Jenny Wiik, Horisont om Bipolära skeppsbrott i Österbotten

”Den modernistiska och avantgardistiska poesins tradition väger stilmässigt tungt i Smiths nya alster.” / Topi Lappalainen om Evighetsnära, Arbetarbladet

”Diktsamlingen skapar en spännande dialog från dåtid till nutid tillsammans med Job och diktaren själv”. / Johanna Björkholm-Kallio om Tvivel, Österbottens tidning

”För mig är Smith fortfarande en mycket öppen och ärlig poet.” / Thomas Almqvist, Opulens om Tvivel