Andreas Björsten på den blinde argus har läst och skriver bland annat följande om Brändö i mitt hjärta:

”Diktjaget vandrar runt i stadsdelen Brändö i Vasa och får sina intryck, bilderna ur vardagen växer till meditationer i en frigörande luft. Minnen blir till återkomster i ord, lyriken lättar till epifanier som medvetandet nu är redo at ta emot…Ibland är bilderna slitna men Nicko använder sitt speciella handlag på dem och vips! blir dikten nyskapande, Det är en konstart i sig hur han gör men det ser oförskämt enkelt ut.”

Hela recensionen finns att läsa här:

https://vakna.blogspot.com/2023/01/nicko-smith-diktar-med-hemortskansla.html